Rut´s Städ och omsorg

God eftermiddag och välkommen att läsa om hur jag som anhörig beslutade att inte längre använda mig av den kommunala hemtjänst i Norrköping som var beviljad min pappa. Det var nämligen inte mycket som fungerade som det skulle, och när det stod soppåsar på golvet och köket och badrummet inte städats på flera veckor, trots beviljade insatser, så fick det vara nog. Jag bestämde mig för ett privat alternativ och det landade i att jag anlitade ett städ- och hemtjänstföretag som heter Rut´s Städ och omsorg, och sedan de började arbeta hemma hos min pappa så har det fungerat mycket bra. 

Kommunens hemtjänst hade personal som alltid var på språng, och jag vet inte hur många olika personer som sprang in och ut i villan. Det måste vara någon brist i hur arbetet organiseras för ingen vill väl ha massa spring i bostaden av ett stort antal personer som man inte vet så mycket om mer än att de arbetar inom hemtjänsten. Min pappa är nu gladare än på länge för det har blivit en kontinuitet sedan Rut´s Städ och omsorg tog över, och även jag som anhörig hade inte kunnat önska bättre hjälp för min pappa än den som Rut´s Städ och omsorg ger honom. Det finns alltså Hemstjänst i Norrköping som inte fungerar bra, och så finns det hemtjänst i Norrköping som fungerar mycket bra, och jag hoppas att ni som inte är nöjda med den hemtjänst era anhöriga har idag ska ta och byta leverantör till Rut´s Städ och omsorg i stället.